SCHIMBAREA NUMELUI

 

 

a)      copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;

b)      un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

c)      consimtământul, dat în formă autentică, al celuilalt sot, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

d)      copie de pe decizia de aprobare a autoritătii tutelare, atunci cand este cazul (art. 7 din O.G. 41/2003)

e)      cazier judiciar si cazier fiscal

f)        orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

 

 Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.