Actiune de divort

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul ……………………………………, domiciliat ξn ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., chem ξn judecatγ pe sotia mea ……………..domiciliatγ ξn ……………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., pentru ca prin hotγrβrea ce veti pronunta sγ desfaceti cγsγtoria ξncheiatγ ξntre subsemnatul si pβrβta ……………………….., la data de ………………… si ξnscrisγ ξn registrul de stare civilγ sub nr. ……. din acel an, obligβnd, totodatγ, pe pβrβtγ sγ-mi plγteascγ cheltuielile de judecatγ si onorariul de avocat.

 

Motivele actiunii sunt urmγtoarele:

Ξn fapt, ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ex. Pβrβta a manifestat ξncγ de la ξnceputul cγsniciei noastre un total dezinteres fatγ de viata ξn comun si o atitudine insultγtoare fatγ de mine.

Socotesc cγ aceastγ comportare a sotiei mele constituie un motiv temeinic de desfacere a cγsγtoriei, a cγrei continuare nu mai este cu putintγ pentru mine. Mentionez cγ din cγsγtoria noastrγ nu au rezultat copii.

 

Ξn drept, ξmi ξntemeiez actiunea pe dispozitiile art. 38 din Codul familiei.

Ξn dovedirea ei ξnteleg sγ mγ folosesc de proba cu martori, pentru care propun pe:

1.     ……………………………………, domiciliat ξn ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. …………

2.     ……………………………………, domiciliat ξn ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. …………

 

          Depun prezenta actiune, precum si copie autentificatγ de pe certificatul constatator al cγsγtoriei ξncheiate ξntre mine si pβrγtγ, ξn dublu exemplar, dintre care unul pentru instantγ si altul pentru a fi comunicat pβrβtei.

 

 

 

Semnγtura reclamantului

 

 

 

          Domnului Presedinte al …………………………………………………………………………………………


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.