CERERE DE ANULARE, MODIFICARE, RECTIFICARE                                      SAU COMPLETARE A ACTELOR DE STARE CIVILA SI                                                                            MENTIUNILOR (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                                DOMNULE PRESEDINTE,

 

                Subsemnatul ........ domiciliat in ...........

                chem in judecata Primaria....... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti:

 

                1. ANULAREA

                2. MODIFICAREA

                3. RECTIFICAREA SAU

                4. COMPLETAREA ACTULUI DE STARE CIVILA :NASTERE, CASATORIE SAU DECES SAU A URMATOAREI.................... MENTIUNI INSCRISA PE ACEASTA

                privind pe ....... inregistrat la Serviciul starii civile de..............  al Primariei .......... sub nr. ...... din data de .../.../..... pentru ca...................

 

 

                                                MOTIVELE ACTIUNII:

 

                In fapt, (se anunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele ce justifica admiterea unei asemenea cereri)

 

                In drept art. 57-58 din Legea nr.119/1996 si art.23 din Decr.31/1954.

 

                Dovada o fac cu.......................

 

 

 

DATA DEPUNERII                                                                           SEMNATURA

.../.../.....

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECT.........................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.