CERERE DE AMÂNARE A JUDECĂTII UNEI CAUZE

(model orientativ)

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Judecătoria ………………………..

Dosar nr. …………………………..

Termen …………………………….

 

 

 

            Subscrisa societate comercială …………………………… cu sediul social în ………………………… înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. reprezentată de ................................................ , în calitate de pârâtă (reclamantă) în cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ............…….., aflat pe rolul Judecătoriei ……………………….. va rog sa dispuneti amânarea judecării cauzei datorită ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                       

 

Societatea Comercială .…......…………............

reprezentată de dl/d-na ...........…………….......

Semnătura reprezentantului ..........……………..

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL .......................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.