ACTIUNEA CUMPARATORULUI EVINS IMPOTRIVA VANZATORULUI

(MODEL ORIENTATIV)

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul .......................... domiciliat in ...................... chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ......................... domicilat in ................... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati la despagubiri civile pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit in urma evictiunii in suma de ............... lei.

De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata si onorariu de avocat.

 

MOTIVELE ACTIUNII:

 

In fapt (se arata motivele actiunii)

 

In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337-1341 C. civ.

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune si de proba cu acte, si anume de contractele

Depun prezenta actiune precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

 

Data depunerii ...../..../....

 

 

Semnatura

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.