ACTIUNE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE TOTALA

(model orientativ)

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul ............. domiciliat in .................... parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ........................... cu termen de judecata la data de ..../..../.... al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe ............. domiciliat in .......... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati daca veti adminte actiunea principala sa-mi restituie suma de lei .. ce reprezinta pretul platit de subsemnat pentru .. si despagubiri reprezentand repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

 

MOTIVELE CERERII:

 

In fapt, (se vor enunta motivele care determina introducerea cererii) .

 

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337 si 1341 C. civ. si art. 60-63 C.proc. civ.

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care va fi citat cu aceasta mentiune, de proba cu acte, actul

 

Depun prezenta actiune, precum si o copie certificata de pe actul sus-mentionat, in trei exemplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului chemat in garantie si reclamantului din actiunea principala.

 

 

Data depunerii ..../..../.....

 

Semnatura

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL ..


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.