ACTIUNE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE PARTIALA

(model orientativ)

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul ............. domiciliat in .................... parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ........................... cu termen de judecata la data de ..../..../.... al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe ............. domiciliat in .......... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti rezolutiunea contractului - daca veti admite actiunea principala - contract incheiat intre parat si subsemnatul la data de .. si avand drept obiect a carui revendicare face obiectul actiunii principale si sa-l obligati sa-mi restituie suma de lei ce reprezinta pretul platit de subsemnat pentru .. si despagubiri reprezentand repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

 

MOTIVELE CERERII:

 

In fapt, (se vor enunta motivele care determina introducerea cererii) .

 

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337 si 1341 si 1347 C. civ. si art. 60-63 C.proc. civ.

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care va fi citat cu aceasta mentiune, de expertiza si de proba cu acte, contractul

 

Depun prezenta actiune, precum si o copie certificata de pe actul sus-mentionat, in trei exemplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului.

 

 

Data depunerii ..../..../.....

 

Semnatura

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.