MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ORDONANTĂ PRESEDINTIALĂ

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ...........................………....................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ formulează prezenta cerere de ordonantă presedintială

pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului la respectarea posesiei societătii noastre asupra terenului situat în ....................................... în suprafată de ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea nostră nu îsi poate desfăsura activitatea datorită ...................................., fapt care ne creează prejudicii, constând în ....................................

            Considerăm că datorită acestor motive este imperios necesară luarea unor măsuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest efect ....................................

            Pentru aceste motive vă rugăm să admiteti prezenta cerere si să dispuneti luarea măsurilor sus-mentionate.

            În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedură civilă.

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

…………………………………………………..….

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

                                                            Societatea Comerciala .…......…………............

                                                            reprezentata de dl/d-na ...........…………….......

                                                            Semnatura reprezentantului ..........……………..

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.