MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social ๎n …………….... ๎nmatriculata la Oficiul Registrului Comertului  …………… la data de …………………………

prin reprezentantul  dl/d-na ………………………… chemam ๎n judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social ๎n ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarโre judecatoreasca prin care :

- sa obligati societatea pโrโta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra, reprezentโnd plata nedatorata;

- sa obligati societatea pโrโta la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele actiunii sunt urmatoarele :

ฮn fapt, la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… ๎n contul societatii pโrโte cont nr. ………….

Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pโrโte, ๎ntre societatea noastra si aceasta neexintโnd nici un fel de obligatii contractuale asumate ๎n baza contractului ……….. din ……..

Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pโrโta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………. lei, reprezentโnd plata nedatorata.

Ca probe ๎ntelegem sa ne folosim de: acte, martori si interogatoriul societatii pโrโte.

ฮn drept, ne ๎ntemeiem actiunea pe prevederile art. 992 Cod civil.

Depunem prezenta cerere si copii dupa acte ๎n doua exemplare, dintre care, un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pโrโtului.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala …………………………

reprezentata de dl/dna …………………………

Semnatura reprezentantului …………………….

 

Domnului presedinte al ………………………………………….………………


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.