CERERE DE RECONSTITUIRE SI INTOCMIRE  ULTERIOARĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ

(MODEL ORIENTATIV)

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ................. domiciliat în ..............  chem în judecată Primăria ..............pentru ca prin hotărârea ce veti pronunta să dispuneti  reconstituirea si întocmirea ulterioară a actului de nastere, căsătorie sau deces, privind pe............... pentru ca.......................

 

Motivele sunt următoarele:

 

În fapt ………………………………………………………………………………. (se enuntă starea de fapt, obiectul cererii si motivele care justifică admiterea cererii)

 

În drept ne întemeiem actiunea pe prevederile art. 52 - 53 din Legea 119/1996.

 

       Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ..................................

Depunem prezenta cerere în două exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru pârât.

 

 

DATA

 

 

SEMNĂTURA

………………………………..

 

 

 

 

Domnului Presedinte al.......................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.