MODEL DE CERERE DE CHEMARE ΞN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social ξn ........................................ ξnmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata de dl/ d-na ................................................. chemam ξn judecata societatea comerciala..................................................... cu sediul ξn ............................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarβre judecatoreasca prin care sa dispuneti:

- obligarea pβrβtei de a lasa societatii noastre ξn deplina proprietate si posesie terenul ξn

suprafata de  ………………….. situat ξn ………………….. cu urmatoarele vecinatati ………………………………………………………………………………………………

evaluat la suma de ……………………….

            - obligarea pβrβtei la plata valorii fructelor, respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de ……………………

- obligarea pβrβtei la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele sunt urmatoarele:

Ξn fapt, societatea nostrγ a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… ξncheind cu aceasta contractul de vβnzare-cumparare autentificat sub nr. …………………….. la data de …………………… de catre biroul notarului public din ……………………

Suprafata de teren cumparata este de  …………… fiind situata la adresa …………………. cu urmatoarele vecinatati ……………………………………….

Pβrβta de rea-credinta, stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil, exercita posesia fara nici un drept, refuzβnd sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat.

Ξn repetate rβnduri, societatea noastra i-a solitat pβrβtei sa ξnceteze posesia asupra terenului, dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre, prejudiciindu-ne interesele.

Ξn drept ne ξntemeim cererea pe prevederile art. 480, 483 si 485 Cod civil.

Ξntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte, martori si interogatoriul pβrβtei

Martori:  …………………………..domiciliat ξn ……………………….

Depunem prezenta cerere ξn doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pβrβta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe ξnscrisuri.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala …………………………

reprezentata de dl/dna …………………………

Semnatura reprezentantului …………………….

 

Domnului presedinte al ………………………………………….………………

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.