CERERE PENTRU ACCEPTAREA EXPRESA A SUCCESIUNII

                                                (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                DOMNULE NOTAR,

 

                Subsemnatul ................ domiciliat in .........................,

                In temeiul art.689 C. civ. declar ca

 

                                                ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

 

                defunctului .............. decedata la data de .../.../.... cu ultimul domiciliu in ...............  al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.

                Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

 

 

DATA ..../..../.....

                                                                                                                SEMNATURA

 

 

DOMNULUI NOTAR PUBLIC.....................................

 

 

                54. ACCEPTAREA SUCCESIUNII SUB BENEFICIU DE INVENTAR

                                                (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                                DOMNULE NOTAR,

 

 

                Subsemnatul ............... domiciliat in .................... mostenitor legal sau testamentar a defunctului ............... decedat la data de .../.../.... in .....................      

                In temeiul art.704 C.civ.

                Declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul destinat acestor declaratii (art.76 alin.ultimdin Legea nr.36/1995).

                In baza art.705 C. civ. anexez inventarul exact al bunurilor succesiunii, intocmit potrivit formelor cerute de actele normative in vigoare.

 

 

DATA ..../..../....

                                                                                                                SEMNATURA

 

 

 

                DOMNULUI NOTAR PUBLIC.........................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.