CODUL MUNCII – Legea nr. 53/2003, republicată 2011

 

  
 
 
CUPRINS

 

 

TITLUL I - DISPOZITII GENERALE

 

 

TITLUL II - CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

 

TITLUL III - TIMPUL DE MUNCĂ SI TIMPUL DE ODIHNĂ

 

 

TITLUL IV - SALARIZAREA

 

 

TITLUL V - SĂNĂTATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

 

TITLUL VI - FORMAREA PROFESIONALĂ

 

 

TITLUL VII - DIALOGUL SOCIAL

 

 

TITLUL VIII - CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ

 

 

TITLUL IX - CONFLICTELE DE MUNCĂ

 

 

TITLUL X - INSPECTIA MUNCII

 

 

TITLUL XI - RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

 

 

TITLUL XII - JURISDICTIA MUNCII

 

 

TITLUL XIII - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

 

* L. P 53/24 ianuarie 2003 - M. Of. 72 - 5.II.2003 – forma initiala

 

Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.