CODUL DE PROCEDURA PENALA

 

Modificat prin urmãtoarele acte normative:

 

- O.U.G. 207/15 noiembrie 2000 - M. Of. 594 - 22.XI.2000
privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala

 

- L. 456/18 iulie 2001 pentru aprobarea O.U.G. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala – M. Of.  410 – 25.7.2001

 

- L. 169/10 aprilie 2002 privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedură penală si a unor legi speciale - M. Of.  261 – 18.IV.2002

 

- O.U.G. 58/23 mai 2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitătii si infractiuni contra autoritătii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedură penală - M. Of. 351 - 27.V.2002

 

- L. 381/24 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale - M. Of. 468 - 1.VII.2003

 

- O.U.G. 109/24 octombrie 2003 privind modificarea Codului de procedură penală - M. Of. 748 - 26.X.2003

 

- O.U.G. 55/25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală - M. Of. 592 - 1.VII.2004

 

- L. P 356/21 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi - M. Of. nr. 677 - 07.VIII.2006

 

CUPRINS

 

PARTEA GENERALÃ

TITLUL I - REGULILE DE BAZA SI ACTIUNILE IN PROCESUL PENAL

CAPITOLUL I. SCOPUL SI REGULILE DE BAZA ALE PROCESULUI PENAL

Art. 1 - 8

CAPITOLUL II. ACTIUNEA PENALA SI ACTIUNEA CIVILA ÎN PROCESUL PENAL

Art. 9 - 24

Sectiunea I. Actiunea penala

Art. 9 - 13

Sectiunea II. Actiunea civila

Art. 14 - 22

Sectiunea III. Partile în procesul penal

Art. 23 - 24

TITLUL II - COMPETENTA

CAPITOLUL I. FELURILE COMPETENTEI

Art. 25 - 45

Sectiunea I. Competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei

Art. 25 - 29

Sectiunea II. Competenta teritoriala

Art. 30 - 31

Sectiunea III. Competenta în caz de indivizibilitate si conexitate

Art. 32 - 38

Sectiunea IV. Dispozitii comune

Art. 39 - 45

CAPITOLUL II. INCOMPATIBILITATEA SI STRAMUTAREA

Art. 46 - 61

Sectiunea I. Incompatibilitatea

Art. 46 - 54

Sectiunea II. Stramutarea judecatii cauzei penale

Art. 55 - 61

TITLUL III - PROBELE SI MIJLOACELE DE PROBA

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. 62 - 68

CAPITOLUL II. MIJLOACELE DE PROBA

Art. 69 - 135

Sectiunea I. Declaratiile învinuitului sau ale inculpatului

Art. 69 - 74

Sectiunea II. Declaratiile partii vatamate, partii civile si ale partii responsabile civilmente

Art. 75 - 77

Sectiunea III. Declaratiile martorilor

Art. 78 - 86

Sectiunea IV. Confruntarea

Art. 87 - 88

Sectiunea V. Înscrisurile

Art. 89 - 91

Sectiunea V1. Înregistrarile audio sau video

Art. 911-915

Sectiunea VI. Martorii asistenti

Art. 92 - 93

Sectiunea VII. Mijloacele materiale de proba

Art. 94 - 95

Sectiunea VIII. Ridicarea de obiecte si înscrisuri. Efectuarea perchezitiilor

Art. 96 - 111

Sectiunea IX. Constatarea tehnico-stiintifica si constatarea medico-legala

Art. 112 - 115

Sectiunea X. Expertizele

Art. 116 - 127

Sectiunea XI. Folosirea interpretilor

Art. 128

Sectiunea XII. Cercetarea la fata locului si reconstituirea

Art. 129 - 131

Sectiunea XIII. Comisia rogatorie si delegarea

Art. 132 - 135

Titlul IV - MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE

CAPITOLUL I. MASURILE PREVENTIVE

Art. 136 - 160

Sectiunea I. Dispozitii generale

Art. 136 - 142

Sectiunea II. Retinerea

Art. 143 - 144

Sectiunea III. Obligarea de a nu parasi localitatea

Art. 145

Sectiunea IV. Arestarea preventiva

Art. 146 - 160

Arestarea învinuitului

Art. 146 - 147

Arestarea inculpatului

Art. 148 - 160

Sectiunea V. Liberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiune

Art. 1601

CAPITOLUL II. ALTE MASURI PROCESUALE

Art. 161 - 170

Sectiunea I. Luarea masurilor de ocrotire si de siguranta

Art. 161 - 162

Sectiunea II. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savârsirii infractiunii

Art. 163 - 170

Titlul V - ACTE PROCESUALE SI PROCEDURALE COMUNE

CAPITOLUL I. ASISTENTA JURIDICA SI REPREZENTAREA

Art. 171 - 174

CAPITOLUL II. CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE

Art. 175 - 184

CAPITOLUL III. TERMENELE

Art. 185 - 188

CAPITOLUL IV. CHELTUIELILE JUDICIARE

Art. 189 - 193

CAPITOLUL V. MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE SI ÎNLATURAREA UNOR OMISIUNI VADITE

Art. 194 - 196

CAPITOLUL VI. NULITATILE

Art. 197

CAPITOLUL VII. AMENDA JUDICIARA

Art. 198 - 199

PARTEA SPECIALA

TITLUL I - URMARIREA PENALA

 

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 

Art. 200-205

CAPITOLUL II COMPETENTA ORGANELOR DE URMARIRE PENALA

Art. 206-215

CAPITOLUL III SUPRAVEGHEREA EXERCITATA DE PROCUROR IN ACTIVITATEA DE URMARIRE PENALA 

Art. 216-220

CAPITOLUL IV EFECTUAREA URMARIRII PENALE 

 

Sectiunea I Sesizarea organelor de urmarire penala

Art. 221-227

Sectiunea II Desfasurarea urmaririi penale 

Art. 228-238

Sectiunea III Suspendarea urmaririi penale 

Art. 239-241

Sectiunea IV Incetarea urmaririi penale

Art. 242-248

Sectiunea V Scoaterea de sub urmarirea penala

Art. 249

Sectiunea VI Procedura prezentarii materialului de urmarire penala

Art. 250-254

Sectiunea VII Terminarea urmaririi penale

 

§ 1. Urmarire fara punerea in miscare a actiunii penale 

Art. 255-257

§ 2. Urmarire cu actiunea penala pusa in miscare

Art. 257-260

CAPITOLUL V TRIMITEREA IN JUDECATA

Art. 261-269

CAPITOLUL VI RELUAREA URMARIRII PENALE

Art. 270-274

CAPITOLUL VII PLANGEREA IMPOTRIVA MASURILOR SI ACTELOR DE URMARIRE PENALA

Art. 275-278

CAPITOLUL VIII PROCEDURA PLANGERII PREALABILE

Art. 279-286

TITLUL II - JUDECATA 

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 

Art. 287-312

CAPITOLUL II JUDECATA IN PRIMA INSTANTA

 

Sectiunea I Desfasurarea judecarii cauzelor 

Art. 313-342

Sectiunea II Deliberarea si hotararea instantei

Art. 343-360

CAPITOLUL III CAILE DE ATAC ORDINARE 

 

Sectiunea I Apelul 

Art. 361-385

Sectiunea II Recursul 

Art. 3851-38519

CAPITOLUL IV CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC 

Art. 386-392

Sectiunea I Contestatia in anulare

Art. 386-392

Sectiunea II Revizuirea 

Art. 393-408

Sectiunea III Recursul in anulare si recursul in interesul legii 

Art. 409-4142

TITLUL III EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 415-419

CAPITOLUL II PUNEREA IN EXECUTARE A HOTARIRILOR

 

Sectiunea I Punerea in executare a pedepselor principale

Art. 420-425

Sectiunea II Punerea in executare a pedepselor complementare 

Art. 426-428

Sectiunea III Punerea in executare a masurilor de siguranta 

Art.429-439

Sectiunea IV Punerea in executare a dispozitiilor privind inlocuirea raspunderii penale

Art.440-441

Sectiunea IV1 Punerea in executare a dispozitiilor prin care s-au aplicat sanctiunile prevazute in art. 181 din Codul penal 

Art. 4411

Sectiunea V Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Art. 442-443

Sectiunea VI Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare

Art. 444-446

CAPITOLUL III ALTE DISPOZITII PRIVIND EXECUTAREA

 

Sectiunea I Schimbari in executarea unor hotarari 

Art. 447-452

Sectiunea II Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

Art. 453-454

Sectiunea III Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 

Art. 455-457

Sectiunea IV Inlaturarea sau modificarea pedepsei 

Art. 458-459

CAPITOLUL IV DISPOZITII COMUNE 

Art. 460-464

TITLUL IV PROCEDURI SPECIALE 

CAPITOLUL I URMARIREA SI JUDECAREA UNOR INFRACTIUNI FLAGRANTE 

465-479

CAPITOLUL II  PROCEDURA IN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI 

Art. 480-493

CAPITOLUL III PROCEDURA REABILITARII JUDECATORESTI 

Art. 494-503

CAPITOLUL IV REPARAREA PAGUBEI IN CAZUL CONDAMNARII SAU AL LUARII UNEI MASURI PREVENTIVE PE NEDREPT

Art. 504-507

CAPITOLUL V PROCEDURA IN CAZ DE DISPARITIE A INSCRISURILOR JUDICIARE

Art. 508-512

CAPITOLUL VI ASISTENTA JUDICIARA INTERNATIONALA

 

Sectiunea I Dispozitii generale

Art. 513

Sectiunea II Comisia rogatorie

Art. 514-518

Sectiunea III Recunoasterea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine 

Art.519-522

DISPOZITII FINALE

Art. 523-524

 


Inainte   Coduri   Inapoi la legislatie

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.