PROCURA GENERALA

DE ADMINISTRARE

 

       

          Subsemnatul ……………………………………….….. cetătean …………………………………… născut la data de …………………., ξn localitatea …………………………………, de sex ………... căsătorit/necăsătorit, domiciliat ξn ………………………………….. str. …………………………… nr. ……, bloc ………, scara …….., etaj …….., apart. ………., sector/judet ……………………….. posesor al …………………….., seria …………………. nr. ………… eliberat de ………………… la data de …………………………, cod numeric personal …………………………………….. cetătean ……………………………………. născut la data de …………………., ξn localitatea …………………………………, de sex ……….. căsătorit/necăsătorit, domiciliat ξn ………………………………….. str. ………………… nr. ……, bloc ………, scara …….., etaj …….., apart. ………., sector/judet ……………………….. posesor al …………………….., seria …………………. nr. ………… eliberat de ………………… la data de …………………………, cod numeric personal …………………….. ca ξn numele meu si pentru mine să administreze ………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

          Mandatarul meu va putea negocia si ξncheia orice contract de ξnchiriere cu oricine, fixβnd termenul si pretul, in conditiile ce le va crede de cuviintă, dar ξn conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plăti impozitele si taxele de orice natură, va putea face reparatii, va putea actiona ξn judecată pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o bună administrare.

 

          Mandatarul meu ma va putea reprezenta si ξmi va putea sustine interesele fată de organele administratiei publice, de instantele judecătoresti si de orice alte persoane fizice sau juridice, semnβnd pentru mine si ξn numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnătura lui fiindu-mi pe deplin opozabilă.

 

          Redactată si editată/dactilografiată ξn ……. exemplare la ……………., astăzi, data autentifcării.

 

          S-au eliberat părtilor …………. exemplare.

 

 

MANDANT 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.