CERERE PENTRU AUTENTIFICAREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

Domnule Notar,

 

Subsemnatul ......................., domiciliat în ................  judetul ................, str. ................, nr. ........, etajul ........, apart. ........, în calitate de vânzător, si ................, domiciliat în ................, judetul ..................... str. ........, nr. ........, etajul ........, apart. ........, în calitate de cumpărător, vă rugăm să redactati si să autentificati alăturatul contract de vânzare-cumpărare, intervenit între noi cu privire la  ................................................

 

Vânzător

........................................

Cumpărător

........................................

 

 

Domnului Notar al Biroului de notariat ........................................

                                       

Actele depuse de noi sunt :

Chitanta de plată nr. ........ din ........................ eliberată de ........................ pentru plata taxei de redactare si autentificare lei, în suma de lei ........................................

 

 

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

 

Între subsemnatii ........................................, domiciliat în ........................................, judetul ........................................, str. ................, nr. ........, etajul ........ apart. ........ ca vânzător pe de o parte, si ........................................, domiciliat în ........................................, judetul ........................................, str. ........, nr. ........, etajul ........, apart. ........, nr. ........ , in calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare în următoarele conditii:

1. Eu ........................................................, declar că i-am vândut lui ........................................ imobilul, proprietatea mea situat în ........................................ , judetul ........................................, str. ........................................ , nr. ........ , si compus din teren în suprafată de mp si constructie, cu următoarele vecinătăti................................................................................

Imobilul este proprietatea mea, a vânzătorului, în temeiul ........................................................

Eu vânzătorul declar că la data cumpărării acestui imobil eram necăsătorit, iar eu cumpărătorul declar că cunosc această situatie.

2. Pretul vânzării este de ........................................ lei, pe care eu vânzătorul declar că i-am primit în întregime de la ........................................, astăzi, data autentificării prezentului contract.

3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini , iar eu vânzătorul garantez pe cumpărător împotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale.

4. Cumpărătorul intră în drept si de fapt în stăpânirea imobilului vândut de la data autentificării prezentului contract.

5. Impozitele către stat, precum si taxele de orice natură datorate până la data autentificării prezentului contract privesc pe vânzător.

6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad în sarcina curnpăratorului.

7. Eu ........................................ declar că am cumpărat de la ........................................  imobilul sus-mentionat cu pretul de ........................................ lei pe care l-am plătit integral vânzătorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.

Făcut în ........................................, în ........ exemplare, astăzi ........................................

 

Vânzător

 ........................................

Cumpărător

 ........................................

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.