ENGLISH 99858570 accese din 01.01.2002      
HOME

LEGISLATIE
LEGISLATIE LA ZI
ACCES GRATUIT

DICTIONAR JURIDIC

CONSILIER
Juridic
Contabil
Asoc. Proprietari
CAEN
COR
BAROURI
CURTI DE APEL
JUDECATORII
TRIBUNALE

ASTROLOGIE
HOROSCOP
ZODIAC
ASTROGRAMA
BIORITM
NUMEROLOGIE
RUNE
TAROT
DICTIONAR NUME

PROFESIONISTI
ARHITECTI
ASOCIATII
AVOCATI
CONSILIERI JUR.
CONTABILI
DETECTIVI
PARTICULARI

EXECUTORI
LICHIDATORI
NOTARI
TRADUCATORI

ECONOMIE
BANCI
CASE DE SCHIMB
FIRME ROMANESTI
FONDURI MUTUALE
METALE

PRESA
ZIARE
ULTIMELE STIRI
HOP si VOI !
SCRIETI AICI !
HOP si EU

ARHITECTURA
ARHITECTURA
U.A.R.
PAGINI WEB

DIVERSE
JOCURI
GLUME
DSCLEX PORTAL

E-MAIL
 CAUTARE
 Ultimele Aparitii
 Flash Legis
 Domenii Juridice
 Consilier
Juridic 
Contabil 
Asociatii Proprietari 
 Ce acte ne trebuie ?
 Dictionar Juridic
 Coduri Juridice
 Constitutiile Romane
 Modele de Contracte
 Cereri in Justitie
 Arhiva Lex Promote
 Legaturi Utile
 Arhitecti
 Avocati
 Contabili
 Executori
 Lichidatori
 Notari
 Traducatori
 Barouri
 Curti de Apel
 Judecatorii
 Tribunale
 
- A -

acreditare:
numirea în functia de reprezentant diplomatic permanent într-un stat strãin

act juridic:
manifestare de vointã prin care se dã nastere, se modificã sau se sting anumite raporturi juridice

ab intestat:
mostenire legalã - transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii în ordinea, în cotele, precum si la persoanele prevãzute de lege

abitatie:
varietate a uzufructului, având ca obiect o casa de locuit

abrogare:
anulare, desfiintare a unui act normativ.

abrogare expresã:
desfiintarea vechiului act normativ este precizatã în mod direct

abrogare tacitã:
reglementãrile din noul act normativ sunt incompatibile cu prevederile anterioare

absorbtie:
proces prin care o societate comerciala inglobeaza una sau mai multe societati cu consecinta ca societatile absorbite isi inceteaza existenta

abstentionism:
sustragerea de la îndeplinirea obligatiilor (cetãtenesti, civile)

accesiune:
încorporarea materialã a unui bun mai putin important la un lucru mai important; 498 Cod civil "tot ceea ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului"

accize:
impozite indirecte

achiesa:
recunoasterea de catre pârât a pretentiilor formulate de catre reclamant in cadrul unui proces; renuntarea de a mai ataca o hotarâre judecatoreasca

acreditiv:
suma de bani rezervata de un cumparator in contul sau, urmând ca din aceasta suma banca sa plateasca furnizorul in momentul in care acesta dovedeste predarea bunurilor in conditiile stabilite prin contract

acrescamânt:
marirea cotei din mostenire a unor succesori în drepturi în defavoarea altor mostenitori  datorita inlaturarii sau renuntarii acestora

activitate fara scop lucrativ:
nu se urmareste obtinerea unui profit

acquis:
acord, întelegere

aderare:
actiune diplomaticã prin care un stat acceptã prevederile unui tratat international, obligându-se sã le respecte

ad-interim(lat. între timp):
titulatura acordatã celui care tine provizoriu locul titularului unui post de conducere din administratia statului

adjudeca:
operatiune prin care bunul scos la licitatie este atribuit prin hotarâre judecatoreasca persoanei care a licitat cel mai mult

adjudecatar:
persoana cãreia i se atribuie bunul câstigat - adjudecat la o licitatie

ad probationem:
forma ceruta de lege pentru probarea actului juridic civil

ad referendum:
în conditiile în care un stat îsi împuterniceste reprezentantul sã participe la negocierea unui tratat international acesta va semna ad referendum, neangajând statul, urmând ca tratatul sã fie considerat încheiat numai în momentul confirmãrii lui printr-un organ competent de cãtre statul respectiv

ad validitatem:
forma ceruta de lege pentru ca actul juridic civil sa fie incheiat valabil

afin:
rudã, neam

agio:
diferenta intre cursul unei monezi si valoarea  nominala a acesteia

agrement:
consimtãmântul exprimat de un stat privind numirea unei persoane în calitatea de sef de misiune diplomaticã sau de consul al unui stat strãin

aleatoriu:
intâmplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur

alienabil:
bun, lucru care poate fi instrainat sau cedat

amendament:
modificare adusa unui tratat, proiect de lege, rezolutie, hotãrâre

amnistie:
cauzã care înlãturã rãspunderea penalã pentru infractiunile sãvârsite pânã la data aparitiei legii de amnistiere. În raport cu faza procesului în care este judecatã fapta, amnistia poate fi:
antecondamnatorie si postcondamnatorie.

andosa:
indicarea nominala a persoanei imputernicita sa incaseze cecul pe verso-ul acestuia

anomie (gr. a nomos fãrã lege):
stare socialã caracterizatã prin lipsa normelor sociale sau devierea de la o organizare socialã normalã cauzatã de contradictiile ireconciliabile existente în societate apatrid:
persoanã fãrã cetãtenie

aport:
totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participã la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societãti comerciale

apropriere:
însusire, intrare în stãpânire

arbitraj:
procedurã judiciarã de solutionare prin intermediul unor persoane alese (arbitri) a litigiilor supuse judecãtii acestora

arierate:
datorii banesti aflate in restanta

autarhie:
politicã economicã caracterizatã prin neparticiparea la schimburile economice internationale sau de limitare la zone restrânse

autocratie (gr. autos "însusi" si kratos "putere"):
formã de conducere nedemocraticã, caracterizatã prin concentrarea puterii de stat în mâna unei singure persoane care o exercitã în mod discretionar

autonomie:
independentã

aval:
operatiune juridica in care o persoana, denumita avalist se obliga sa garanteze obligatia asumata de unul dintre debitorii cambiali, denumit avalizat

axiologie:
teoria valorilor

azil politic:
acordarea de cãtre un stat a dreptului de intrare si de sedere pe teritoriul sãu a unei persoane strãine, persecutate în tara sa pentru convingerile politice

PARTENERII NOSTRI
Horoscop Iunie
Horoscop European 2023
Anul Iepurelui de Apa
farmec.ro

DscLex Promote
Buletinul Legislativ apare din anul 1998. In acest moment el este cotidian, si are 681 de abonati.
Este momentul sa va abonati si dumneavoastra.
Vreau Abonament
Te-ai Jucat Azi ?
Imagini din Satelit
Meteo la Bucuresti
Meteo in Romania

Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.