ENGLISH 99858136 accese din 01.01.2002      
HOME

LEGISLATIE
LEGISLATIE LA ZI
ACCES GRATUIT

DICTIONAR JURIDIC

CONSILIER
Juridic
Contabil
Asoc. Proprietari
CAEN
COR
BAROURI
CURTI DE APEL
JUDECATORII
TRIBUNALE

ASTROLOGIE
HOROSCOP
ZODIAC
ASTROGRAMA
BIORITM
NUMEROLOGIE
RUNE
TAROT
DICTIONAR NUME

PROFESIONISTI
ARHITECTI
ASOCIATII
AVOCATI
CONSILIERI JUR.
CONTABILI
DETECTIVI
PARTICULARI

EXECUTORI
LICHIDATORI
NOTARI
TRADUCATORI

ECONOMIE
BANCI
CASE DE SCHIMB
FIRME ROMANESTI
FONDURI MUTUALE
METALE

PRESA
ZIARE
ULTIMELE STIRI
HOP si VOI !
SCRIETI AICI !
HOP si EU

ARHITECTURA
ARHITECTURA
U.A.R.
PAGINI WEB

DIVERSE
JOCURI
GLUME
DSCLEX PORTAL

E-MAIL
 CAUTARE
 Ultimele Aparitii
 Flash Legis
 Domenii Juridice
 Consilier
Juridic 
Contabil 
Asociatii Proprietari 
 Ce acte ne trebuie ?
 Dictionar Juridic
 Coduri Juridice
 Constitutiile Romane
 Modele de Contracte
 Cereri in Justitie
 Arhiva Lex Promote
 Legaturi Utile
 Arhitecti
 Avocati
 Contabili
 Executori
 Lichidatori
 Notari
 Traducatori
 Barouri
 Curti de Apel
 Judecatorii
 Tribunale
 
- C -

cabotaj:
operatiune de transport rutier efectuatã între douã puncte de încãrcare-descãrcare aflate pe teritoriul unei tãri, de cãtre un operator de transport rutier strãin

caducitate:
situatie in care actul juridic devine ineficace datorita unor cauze apãrute dupa încheierea sa si strãine de vointa autorului actului

calitate procesualã:
pozitie pe care se pot situa pãrtile: reclamantul - calitate procesualã activã si pârâtul - calitate procesualã pasivã

cambie (tratã, politã):
înscris prin care o persoanã (trãgãtor) dã ordin unei alte persoane, denumitã tras sã plãteascã la scadentã o sumã de bani unei alte persoane, beneficiar, sau la ordinul acesteia

cartel electoral:
întelegere realizatã între partidele politice în vederea campaniilor electorale

cautiune:
sumã de bani depusa pentru garantarea executãrii unor obligatii de catre debitori

causa remota:
scopul mediat - motivul determinant al încheierii unui act juridic civil

cesiune:
transmiterea unui drept de creanta cu titlu oneros

cetãtenie:
legãtura politicã si juridicã permanentã dintre persoana fizicã si stat, caracterizatã prin totalitatea drepturilor si obligatiilor reciproce dintre persoanã si statul al cãrui cetãtean este

circumscriptie electoralã:
unitate teritorialã cu una sau mai multe sectii de votare la care cetãtenii arondati (cei care domiciliazã în raza circumscriptiei electorale respective) voteazã în cadrul alegerilor

clauza natiunii celei mai favorizate:
prevedere inclusã în acordurile internationale, mai ales în cele cu caracter economic, prin care pãrtile contractante se angajeazã sã-si acorde reciproc facilitãti pe care le-au acordat sau le vor acorda în viitor unui stat tert

clauzã compromisorie:
stipulatie în cuprinsul unui contract, prin care pãrtile convin ca în cazul în care, între ele s-ar ivi litigii în legãturã cu contractul încheiat sã le supunã pentru rezolvare unor arbitrii alesi

clauze de hardship:
clauzã prin care se poate cere revizuirea contractului dacã au intervenit modificãri fatã de prevederile contractuale initiale, modificãri care ar produce consecinte defavorabile uneia dintre pãrti

clearing:
modalitate de plata constând în compensarea reciproca a creantelor si obligatiilor (uzitata in comertul exterior)

cod: act legislativ care cuprinde într-o formã unitarã si sistematicã principalele norme juridice, apartinând unei anumite ramuri a dreptului

comisie rogatorie: art. 132 alin. 1 C.proc. civ. - institutie prin care un organ de urmãrire  penalã sau o instantã de judecatã care nu are posibilitatea sã asculte un martor, sã facã o cercetare la fata locului sau sã efectueze orice alt act procedural se adreseazã unui alt organ de urmãrire penalã sau altei instante egale în grad care are posibilitatea sã le efectueze

comodat (împrumut de folosinta):contract esentialmente gratuit - art. 1560 - 1561 Cod civil - prin care o persoana împrumuta temporar, cu titlu gratuit, unei alte persoane un lucru pentru a se folosi de el cu obligatia de a-l returna

concordat: conventie incheiata între creditori si un comerciant insolvabil, în fata instantei, prin care se acorda comerciantului micsorarea sau amânarea platii datoriilor, permitându-i sa-si continue activitatea

conditie cazualã: conditie a cãrei îndeplinire depinde de hazard, fiind strãinã de vointa pãrtilor

conditie potestativã purã: realizarea ei depinde exclusiv de vointa unei pãrti

conditie potestativã simplã: realizarea conditiei depinde de vointa unei pãrti si de un fapt exterior sau de vointa unei persoane nedeterminate

conditie rezolutorie:conditie de a carei îndeplinire depinde desfiintarea actului juridic civil

conditie suspensivã: conditie de a cãrei îndeplinire depinde nasterea (perfectarea) actului juridic civil

conosament: document de insotire a marfurilor care atesta încarcarea acestora pentru a fi transportate

consens: acord de vointã, întelegere

constitutie: legea supremã a unui stat care reglementeazã relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii

consulting - engineering: se referã la prestatiile cu caracter intelectual constând în transmiterea de idei, de conceptii si de indicatii, întemeiate pe un studiu detaliat al unui proiect (J. Hansenne)

contencios (procedura): mod de rezolvare  a unui conflict de interese  in contradictoriu de catre un organ de jurisdictie

contopire: constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta înceteaza având drept consecinta înfiintarea unei societati comerciale noi

contract: 942 C. civ. : "acordul de vointã dintre 2 sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge între dânsii raporturi juridice"

contractul la termen de tip "forward":
reprezintã angajamentul de a cumpãra sau de a vinde o anumitã cantitate de titluri "suport" la o scadentã viitoare si la un pret stabilit în momentul încheierii contractului. Dacã la scadentã, pretul actiunii (sau al oricãrui alt activ ce a fãcut obiectul contractului) este superior pretului stabilit, cumpãrãtorul contractului realizeazã un profit, iar în caz invers, înregistreazã o pierdere.

contractul la termen asupra ratei dobânzii "swap":
constituie un instrument financiar prin care un agent economic poate transforma un împrumut cu rata fixã a dobânzii, în perioada de crestere a acestuia.

contractele la termen de tip "futures":
contractele de acest tip se deruleazã în scopul evitãrii riscului de faliment al contractantilor, prin intermediul unei camere de compensatie. În acest mod apare un contract între cumpãrãtor si camera de compensatie care are rolul de vânzãtor si un contract între vânzãtor si camera de compensatie, care joacã rol de cumpãrãtor. În caz de faliment al participantilor la contract, camerei de compensare îi revine obligatia onorãrii contractelor.

contumacie:
judecarea inculpatului in lipsa acestuia (absenta nejustificatã)

coproprietate:
proprietate pe cote parti având ca obiect un bun individual determinat

creanta:
datorie, obligatie

creditor chirografar:
creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului; nu se bucura de o garantie reala (gaj, ipoteca, privilegiu) pentru creanta pe care o are asupra debitorului

cumul de functii:
presupune desfãsurarea de activitãti diferite în aceeasi unitate si în cadrul aceluiasi program de lucru

curatela:
masura de ocrotire juridica a intereselor unei persoane care poate fi capabila, cu capacitate de exercitiu restrânsa sau lipsitã de capacitate de exercitiu

cvorum (quorum):
minimul de membri necesar pentru ca o adunare sã fie legal constituitã


PARTENERII NOSTRI
Horoscop Iunie
Horoscop European 2023
Anul Iepurelui de Apa
farmec.ro

DscLex Promote
Buletinul Legislativ apare din anul 1998. In acest moment el este cotidian, si are 681 de abonati.
Este momentul sa va abonati si dumneavoastra.
Vreau Abonament
Te-ai Jucat Azi ?
Imagini din Satelit
Meteo la Bucuresti
Meteo in Romania

Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.